Thiết kế và thi công biển Tấm lớn, pano công trình