Thiết kế và thi công salon tóc Peony

Diện tích: 52m2 – 2 tầng

Đơn vị thiết kế và thi công salon: Công ty TNHH nội thất Sao Kim

Thiết kế salon tóc Peony có diện tích khá nhỏ vì vậy các kiến trúc sư đã khéo léo trong việc bố trí nội thất. Thiết kế nội thất salon tóc tạo cảm giác gần gũi, thân thiện nhờ cách sử dụng màu sắc khéo léo.

Dưới đây là hình ảnh hoàn thiện sau thiết kế và thi công salon tóc:

Thiết kế salon tóc Peony
Thiết kế salon tóc Peony
Thiết kế salon tóc Peony
Thiết kế salon tóc Peony
Thiết kế salon tóc Peony
Thiết kế salon tóc Peony
Thiết kế salon tóc Peony
Thiết kế salon tóc Peony
Thiết kế nội thất salon tóc Peony
Thiết kế nội thất salon tóc Peony
Thiết kế nội thất salon tóc Peony
Thiết kế nội thất salon tóc Peony
Thiết kế nội thất salon tóc Peony
Thiết kế nội thất salon tóc Peony
Thiết kế và thi công salon tóc Peony
Thiết kế và thi công salon tóc Peony

MỘT SỐ DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI