Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine

Diện tích: 45m2 – 2 tầng

Đơn vị thiết kế và thi công shop thời trang: Công ty TNHH nội thất Sao Kim

Thiết kế shop thời trang nam sử dụng tone màu xám làm chủ đạo đậm chất nam tính, sang trọng. Thiết kế nội thất shop tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, bố trí hệ thống ánh sáng hợp lý làm nổi bật sản phẩm.

Dưới đây là hình ảnh hoàn thiện của shop:

Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế và thi công shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế nội thất shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine
Thiết kế shop thời trang nam Routine

MỘT SỐ DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI