Thiết kế và thi công nội thất Văn Phòng Công Ty Sunfly Media

Chủ đầu tư: Ông Đinh Mạnh Tùng

Diện tích: 80m2.

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Top Office –  Số 83 Nguyễn Ngọc Vũ – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Đơn vị thiết kế và thi công: công ty TNHH nội thất Sao Kim

Thiết kế nội thất văn phòng công ty Sunmedia theo phong cách hiện đại. Lấy tone màu trắng vàng làm chủ đạo trong thiết kế. Kết hợp cùng các trang thiết bị tiêu chuẩn, tiên tiến hiện nay tạo nên một không gian làm việc mới mẻ, hiện đại.

Dưới đây là ảnh thi công văn phòng Sunmedia.

--> Xem thêm: Thiết kế nội thất văn phòng công ty Sunmedia

Ảnh hoàn thiện văn phòng Sunmedia:

Khu vực lễ tân thiết kế văn phòng Sunfly Media

Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 32
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 33
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 34
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 35
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 31
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 30
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media

Phòng họp

Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 29
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 24
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 26
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 27
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 28
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media

Thiết kế văn phòng làm việc

Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 1
Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 3
Thiết kế nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 6
Thiết kế nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 7
Thiết kế nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 8
Thiết kế nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 9
Thiết kế nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 10
Thiết kế nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 12
Thiết kế nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 13
Thiết kế nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 14
Thiết kế nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 15
Thiết kế nội thất văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 16
Thiết kế văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 17
Thiết kế văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 18
Thiết kế văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 19
Thiết kế văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 20
Thiết kế văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 21
Thiết kế văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 22
Thiết kế văn phòng Sunfly Media
Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Văn Phòng Sunmedia 23
Thiết kế văn phòng Sunfly Media

MỘT SỐ DỰ ÁN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG CỦA CHÚNG TÔI