Thiết kế nội thất văn phòng công ty Logistic Dầu Khí Việt Nam PSL

Chủ đầu tư: Công ty Logistic Dầu Khí Việt Nam PSL

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Nội thất Sao Kim.

Thiết kế nội thất văn phòng Logistic Dầu Khí Việt Nam PSL là công trình thiết kế văn phòng đại diện cho công ty Dầu Khí Việt Nam PSL. Mặc dù với quy mô chỉ ở mức vừa nhưng công trình thiết kế nội thất văn phòng công ty Logistic Dầu Khí Việt Nam PSL được Nội thất Sao Kim đánh giá là một công trình trọng điểm, cần được lưu tâm hơn vì nội thất văn phòng được yêu cầu sử dụng trang thiết bị hiện đại, đồ nội thất cao cấp hơn so với các văn phòng khác.

XEM THÊM CÁC DỰ ÁN TẠI ĐÂY: